Informacja o ochronie danych osobowych w Akcji WWW – RODO

23/05/2018, 16:32

Wolontariuszu Wolnych Wyborów!

Publikujemy tę wiadomość, ponieważ jesteś w naszej bazie Akcji WWW.

Ochrona Twoich danych osobowych jest naszym priorytetem, dlatego chcieliśmy poinformować Cię o zmianach w naszej Polityce Prywatności ze względu na wejście w życie Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Jeżeli otrzymujecie niniejszą informację, to znaczy, że w przeszłości kontaktowaliśmy się ze sobą, współpracujemy lub współpracowaliśmy ze sobą lub korzystaliście ze świadczonych przez serwis Akcja WWW  usług, w wyniku czego udostępniliście nam swoje dane i skutkiem czego staliśmy się administratorem waszych danych osobowych.

Jak powszechnie wiadomo od 25 maja 2018 r. rozpoczynamy w Polsce stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Z uwagi na zmieniające się przepisy, przekazujemy wymagane informacje, w tym na temat Pana/Pani praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzane przepisy.

Informujemy, że AkcjaWWW jest prowadzona przez :

Platforma Obywatelska RP, ul. Wiejska 12a, piętro IV,00-490 Warszawa, NIP: 525-22-35-188, REGON: 015148975

Biuro organizacji Akcji WWW
Platforma Obywatelska RP
ul. Wiejska 12a, piętro IV
00-490 Warszawa

Serwis AkcjaWWW przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz preferowane miejscowości, w których chce pilnować wyborów.  Dane te były pozyskane w wyniku wypełnienia przez Ciebie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie akcji WWW lub wypełniłeś i przekazałeś nam formularz papierowy, a twoje dane zostały przez naszego Administratora wprowadzone do naszej bazy danych.

W związku z powyższym Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych ( zwany dalej Administrator) jest: Platforma Obywatelska RP, ul. Wiejska 12a, piętro IV,00-490 Warszawa, NIP: 525-22-35-188, REGON: 015148975

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Platforma Obywatelska RP ul. Wiejska 12a, piętro IV
00-490 Warszawa lub email: admin.rodo(at)wolontariuszewolnychwyborow.pl

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Administrator przetwarza dane ułatwiające przeprowadzenie kampanii informacyjnej Akcji WWW. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. akcji  mieści się w zakresie działalności Platforma Obywatelska RP, ul. Wiejska 12a, piętro IV,00-490 Warszawa, NIP: 525-22-35-188, REGON: 015148975, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Administrator mogł dostarczać Tobie  informacje związane z Akcją WWW.

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania kompleksowej informacji.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie realizowania celu akcji.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:

– żądania dostępu do danych osobowych,
– żądania sprostowania danych osobowych,
– żądania usunięcia danych osobowych,
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– przenoszenia danych osobowych,

8. Przysługuje Państwu prawo do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przekazywania informacji związanych z celem akcji na przekazany adres e-mail, adres pocztowy oraz numer telefonu.

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

13. Kontakt z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:

admin.rodo(at)wolontariuszewolnychwyborow.pl

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i kierowana jest troską o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Dziękujemy, że jesteś z nami!

Akcja WWW

Powrót

Dołącz do Akcji WWW

Wolontariusze Wolnych Wyborów staną na straży wolnych i uczciwych wyborów wyborów w Polsce - dołącz do nas już dziś!

Wypełnij formularz