O nas

Obywatelska akcja kontroli wyborów Wolontariusze Wolnych Wyborów powstała w odpowiedzi na zmiany wprowadzone w Kodeksie Wyborczym.

Patrzymy władzy na ręce! Od ponad dwóch lat partia rządząca wykazuje brak poszanowania zasad konstytucyjnych i demokratycznego państwa prawa, upolitycznia wymiar sprawiedliwości oraz publiczne środki masowego przekazu. Większość parlamentarna zmieniła ordynację wyborczą, stwarzając sobie możliwość wpływania na wynik wyborczy. Niekorzystne zmiany objęły nie tylko organy wyborcze, ale przede wszystkim, sposób ustalania wyników głosowania czy definicję znaku „X”, który stawiamy na karcie wyborczej.

W tej sytuacji, my, wyborcy i obywatele musimy się zmobilizować i przypilnować, by najbliższe wybory samorządowe a następnie parlamentarne były uczciwe i demokratyczne.  

Będziemy kontrolować proces wyborczy i udaremniać władzy próby wywierania wpływu czy manipulowania wynikiem wyborczym. Nie dajmy sobie odebrać wolnych wyborów w Polsce!

Dołącz do Akcji WWW

Wolontariusze Wolnych Wyborów staną na straży wolnych i uczciwych wyborów wyborów w Polsce - dołącz do nas już dziś!

Wypełnij formularz