Lubelska TV o akcji WWW

Wojciech Wilk: cele tej akcji są bardzo ważne. Przede wszystkim zapobieżenie ewentualnym fałszerstwom, ale również uaktywnienie społeczeństwa. Obejrzyj materiał Lubelskiej.tv:  http://www.lubelska.tv/wiadomosci/5170,konferencja-www-wolontariusze-wolnych-wyborow

Więcej